Czechia office:
India office:

O O nás

10355008_713707712047963_8267528276897940331_n.jpg
india-prospect-for-cooperation_thumbnail.png
Indian-Folk-Fusion-Dance-Workshop_thumbnail.jpg

O nás

Indická obchodní komora v České republice si stanovuje za cíl činnosti podporu rozvoje vzájemných česko- indických vztahů a obchodní výměny mezi Indickou republikou a Českou republikou jako i technickou a ekonomickou spolupráci mezi podnikateli z obou zemí a poskytování informací a asistence všem, kteří o ně projeví zájem jakož i jejich společníkům. Komora naváže vztahy a vzájemnou spolupráci s indickou ambasádou v České republice, a to prostřednictvím společných projektů a návrhů spolu s Českou obchodní a průmyslovou komorou, Unií Obchodních Komor, regionálními centry pro rozvoj zahraničního obchodu, průmyslovými a uměleckými komorami a vývozními konsorcii a dalšími institucemi a sdruženími , které se v budoucnu vytvoří. Komora se věnuje propagační činnosti, pomocí které podává užitečné ekonomické informace, aby napomohla k rozšíření spolupráce mezi firmami a přispěla k rozvoji obchodních příležitostí.

 

Jeden z našich hlavních cílu je připravit člena na vstup na lokální trh v Indii a v České republice (pro indické společnosti).

Členové obdrží poradenství, workshopy, mentoring, koučování a celkovou přípravu na vstup na indický nebo český trh. Individuální přístup obsahuje následující:

  • Kulturní a jazyková příprava a asistence
  • Tržní průzkum na míru
  • Due Diligence
  • Výuka exportu: dokumentace, logistika, atd.
  • Posouzení připravenosti na export
  • Finanční asistence
  • Identifikace lokálních marketingových kanálů
  • Hledání mezinárodních partnerů a joint venture kandidátů
  • Místní požadavky na produkt
  • Trade Missions

Konaktujte nás v případě dotazů nebo zájmu.

Prezident

Prezident navrhuje výši poplatků, připravuje rozpočet a rozhoduje o dalších aktivitách Komory. Prezident, jehož volí Rada, zastupuje Komoru navenek ve všech právních otázkách a před třetími osobami.

Správní Rada

Správní rada je orgán, který spravuje Komoru v obdobích mezi jednotlivými valnými hromadami. Správní rada kontroluje a provádí rozhodnutí Valného Shromáždění a dohlíží na práci Představenstva.

Management

Za účelem řešení současného chodu Komory je správní rada oprávněna vytvořit potřebnou infrastrukturu řídicích pracovníků managementu, která poskytuje potřebnou podporu.

Vítejte na stránkách Indické obchodní komory. Budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat. Jak vám můžeme pomoci?

Email:

info@indianchamber.cz

Tel:

+420 724 740 500

Tel:

+420 602 686 831